Góc Sáng tạo học sinh

Tại Tesla, giáo viên đang phát triển bước học tập vượt bậc tiếp theo cho học sinh thông qua Phương pháp tiếp cận và nghiên cứu dựa trên dự án, chúng tôi biết rằng từ việc nghiên cứu này học sinh sẽ trở thành những học sinh ưu tú chính hiệu và trở thành những sinh viên mà các trường cao đẳng và đại học mong muốn, cũng như các nhân tài mà mọi nhà tuyển dụng đang tìm kiếm.

Góc trưng bày sản phẩm

Mỗi sản phẩm trẻ làm ra đều chứa đựng sự “tâm huyết”, thể hiện sự khéo léo và là cả “công trình nghệ thuật” đối với trẻ trong quá trình học tập tại Tesla. Dưới đây xin giới thiệu một số sản phẩm của học sinh các lớp:

Sáng tạo với vật liệu mở, tái chế

Cây thông làm từ lõi giấy tái chế

Art & Architecture

Sản phẩm sau chuỗi tiết học về Trường phái Trừu tượng- Họa sĩ trừu tượng hiện đại Kandinsky- Vật liệu mở. Sản phẩm của lớp 3A sau chuỗi bài học về danh họa Jackson Pollock – trường phái ấn tượng trừu tượng

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sang học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved