Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Cộng đồng

Tin Tức & Sự Kiện
Khám Phá Thêm
Tesla Talk
Khám Phá Thêm
Hội Phụ Huynh
Học Sinh

Chúng tôi tập trung cao vào việc kết nối phụ huynh với cộng đồng nhà trường. Điều quan trọng nhất là phụ huynh và giáo viên thường xuyên liên lạc để đảm bảo sự tiến bộ và phát triển của học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự tham dự và giúp đỡ của phụ huynh, đồng thời khuyến khích phụ huynh tham gia tích cực vào cộng đồng phụ huynh của nhà trường.

Khám Phá Thêm
Các Hoạt Động Xã Hội
Khám Phá Thêm
Cựu Học Sinh Tesla
Khám Phá Thêm
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến