lộ trình đào tạo

Hệ thống Trường Tesla với chương trình Tú tài Quốc tế IB tích hợp đào tạo liên cấp từ Mầm non, Tiểu học đến Trung học. Tesla nuôi dưỡng niềm đam mê học tập ở mỗi học sinh, bồi dưỡng các em trở thành người có trách nhiệm và luôn nỗ lực phát huy tiềm năng của mình. Bằng việc tiếp cận thường xuyên với khoa học – công nghệ, trau dồi kỹ năng ngôn ngữ và thiết kế, Tesla hỗ trợ các em phát triển toàn diện, trang bị đầy đủ kiến thức và kỹ năng để học tập và làm việc trong một thế giới không ngừng thay đổi. 

Tesla Edu - Early Years

Giáo dục Mầm non

Giáo dục Mầm non từ 3 tuổi đến Lớp 1 được xây dựng dựa trên một chương trình giảng dạy tích hợp với các môn học cụ thể được dạy và học bằng tiếng Anh và tiếng Việt theo các tiêu chuẩn quốc tế. Các tính năng nổi trội mang tính TESLA+M

Tesla Edu - Primary School

Giáo dục Tiểu học

TRƯỜNG TESLA là trường ứng viên* cho Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) bậc Tiểu học và đang trong tiến trình được ủy quyền với tư cách là Trường IB Thế giới thuộc tổ chức Tú tài Quốc tế.

Các trường IB Thế giới có chung triết lý - cam kết cải thiện việc dạy và học của một cộng đồng học sinh đa dạng và hòa nhập bằng cách cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao, đầy thử thách - có chung một tầm nhìn mạnh mẽ.**

**Tuyên bố sứ mệnh từ IB
International Baccalaureate nhằm mục đích phát triển những người trẻ ham học hỏi, có kiến thức và quan tâm, những người giúp tạo ra một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức làm việc với các trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế để phát triển các chương trình giáo dục quốc tế đầy thách thức và đánh giá nghiêm ngặt. Các chương trình này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới trở thành những người học tích cực, học suốt đời, nhân ái và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Giáo dục Trung học cơ sở

TRƯỜNG TESLA là trường ứng viên* cho Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) bậc Trung học cơ sở và đang trong tiến trình được ủy quyền với tư cách là Trường IB Thế giới thuộc tổ chức Tú tài Quốc tế.

Các trường IB Thế giới có chung triết lý - cam kết cải thiện việc dạy và học của một cộng đồng học sinh đa dạng và hòa nhập bằng cách cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao, đầy thử thách - có chung một tầm nhìn mạnh mẽ.**

**Sứ mệnh Chương trình Tú tài Quốc tế
Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) đặt mục tiêu phát triển học sinh luôn chịu khó học hỏi, có kiến thức và quan tâm đến người khác, giúp tạo ra một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức làm việc với các trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế khác để phát triển các chương trình giáo dục quốc tế đầy thách thức và đánh giá nghiêm ngặt. Các chương trình này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới trở thành những người học tích cực, học suốt đời, nhân ái và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

Tesla Edu - High School

Giáo dục Trung học phổ thông

TRƯỜNG TESLA là trường ứng viên* cho Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) bậc Trung học phổ thông (DP) và đang trong tiến trình được ủy quyền là Trường IB Thế giới thuộc tổ chức Tú tài Quốc tế.

Các trường IB Thế giới có chung triết lý - cam kết cải thiện việc dạy và học của một cộng đồng học sinh đa dạng và hòa nhập bằng cách cung cấp các chương trình giáo dục quốc tế chất lượng cao, đầy thử thách - có chung một tầm nhìn mạnh mẽ.**

**Sứ mệnh Chương trình Tú tài Quốc tế
Chương trình Tú tài Quốc tế (IB) đặt mục tiêu phát triển học sinh luôn chịu khó học hỏi, có kiến thức và quan tâm đến người khác, giúp tạo ra một thế giới hòa bình và tốt đẹp hơn thông qua sự hiểu biết và tôn trọng giữa các nền văn hóa. Để đạt được mục tiêu này, tổ chức làm việc với các trường học, chính phủ và các tổ chức quốc tế khác để phát triển các chương trình giáo dục quốc tế đầy thách thức và đánh giá nghiêm ngặt. Các chương trình này khuyến khích học sinh trên toàn thế giới trở thành những người học tích cực, học suốt đời, nhân ái và tôn trọng sự khác biệt của người khác.

*Trường Ứng viên IB là các trường đang trong quá trình nộp đơn để trở thành Trường IB được cấp ủy quyền chính thức. Xin vui lòng truy cập: https://www.ibo.org/ để biết thêm thông tin.

CƠ HỘI

NHẬN HỌC BỔNG
2021 - 2022

Chương trình học bổng sẽ tài trợ từ 25% đến 100% học phí tùy theo kết quả của ứng viên.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sang học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved