Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Học sinh Tesla được đánh giá theo 4 tiêu chí: Lĩnh hội kiến thức, Hiểu biết khái niệm, Trang bị kỹ năng học của IB và Phát triển các tố chất IB.

Dựa trên ghi nhận của các giáo viên trong suốt quá trình học, giáo viên sẽ đánh giá và xếp loại học sinh theo các mức độ sau:

 • Xuất sắc
 • Vượt tiêu chí
 • Đạt tiêu chí
 • Cần cải thiện

Đối với việc phát triển các tố chất IB, việc đánh giá còn dựa trên mức độ phát triển của học sinh như:

 • Đánh giá cao
 • Trân trọng
 • Khen ngợi
 • Đang hình thành
 • Biểu đạt

10 tố chất của học sinh IB bao gồm:

 • Luôn tìm tòi học hỏi
 • Biết tư duy
 • Có khả năng giao tiếp
 • Có tư duy cởi mở
 • Có nguyên tắc
 • Chấp nhận rủi ro
 • Cân bằng
 • Biết suy nghĩ và tự đánh giá
 • Có kiến thức
 • Biết quan tâm
Danh sách Học sinh PYP Xuất sắc
Danh sách Học sinh EYP Xuất sắc
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến