Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Tiểu Học (PYP)

Chương trình Tiểu học PYP tại Tesla là chương trình tích hợp, chúng tôi kết hợp giữa nội dung truyền thống và phương pháp giáo dục hiện đại trong môi trường song ngữ. Học sinh tiếp thu Tiếng Anh theo ngữ cảnh hoàn toàn tự nhiên, song song đó phát triển thêm kỹ năng giao tiếp Tiếng Việt. Học sinh Tesla có nền tảng kiến thức và kỹ năng vững chắc theo yêu cầu của Chương trình Tiểu học Quốc gia, đồng thời được học thêm nhiều môn học bằng Tiếng Anh học thuật với nội dung được bổ sung từ chương trình Tú tài Quốc tế IB.

 

 

Trường Tesla đã chính thức được thẩm định và ủy quyền giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (IB PYP). Tesla là Trường IB Thế giới. Đây là những trường có chung một triết lý – cam kết mang lại chương trình giáo dục quốc tế, thử thách, có chất lượng cao mà Tesla tin rằng quan trọng đối với học sinh.

Điểm nổi bật của Trường Tesla nằm ở Chương trình Quốc tế Tích hợp, Tesla đã kết hợp những yêu cầu của Chương trình Phổ thông Quốc gia với các tiêu chuẩn khắt khe do Tổ chức IB đề ra.

Cốt lõi của Chương trình Tiểu học PYP nằm ở những bài học Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu, qua đó giúp học sinh liên kết toàn bộ các nhóm môn học theo 6 chủ đề liên môn. Giáo viên và học sinh sẽ cùng tổ chức những hoạt động để tìm hiểu các Ý tưởng trọng tâm, các Khái niệm chính, từ đó liên kết những môn học truyền thống như Toán, Khoa học, Ngôn ngữ, Thể dục, Nghệ thuật, Công nghệ, Địa lý, Lịch sử với những kỹ năng sống thiết yếu. Cuối mỗi 6 bài học này, học sinh đều được đánh giá theo phương pháp dự án, nhờ đó học sinh dễ dàng trình bày hiểu biết của mình theo cách mà các em cảm thấy phù hợp.

5 yếu tố thiết yếu của Chương trình Tiểu học PYP tại Tesla

5 yếu tố thiết yếu của Chương trình Tiểu học PYP tại Tesla chính là: KIẾN THỨC, KHÁI NIỆM, KỸ NĂNG, THÁI ĐỘ, HÀNH ĐỘNG.

Ngoài việc giúp học sinh hiểu được các khái niệm vốn là nền tảng của giao tiếp, chúng tôi còn đặt mục tiêu phát triển những học sinh Tự tin, Giàu kiến thức, có Tư duy cởi mở, biết Quan tâm, biết Tự đánh giá bản thân, biết Tư duy phản biện, và thấu hiểu được việc học là quá trình cả đời.

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học PYP tập trung vào phương pháp lấy học sinh làm trung tâm, phát triển nhận thức bản thân và các kỹ năng thiết yếu, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê học tập suốt đời cho các em. Để thực hiện được điều này, những Tố chất Tú tài IB của các em sẽ được hoàn thiện dần theo từng năm, những tố chất đó là: Luôn tìm tòi học hỏi, Có kiến thức, Biết tư duy, Có khả năng giao tiếp, Có nguyên tắc, Có tư duy mở, Biết quan tâm, Chấp nhận rủi ro, Cân bằng, Biết suy nghĩ và tự đánh giá.

Các chủ đề
liên môn PYP

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) dựa trên 6 chủ đề liên môn để giúp học sinh tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu:

1. Chúng ta là ai

2. Chúng ta đang ở đâu và tại thời điểm nào

3. Chúng ta bày tỏ như thế nào

4. Thế giới hoạt động ra sao

5. Chúng ta tổ chức như thế nào

6. Chia sẻ hành tinh

Mỗi bài học Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu dựa trên kiến thức nền của một hoặc nhiều môn học sau:

1. NGÔN NGỮ

2. TOÁN

3. KHOA HỌC

4. KHOA HỌC XÃ HỘI

5. GIÁO DỤC THỂ CHẤT, XÃ HỘI VÀ CÁ NHÂN

6. NGHỆ THUẬT

Học theo phương pháp Tìm hiểu và Nghiên cứu Chuyên sâu tại Tesla

Trường Tesla cam kết giảng dạy theo phương pháp Tìm hiểu và Nghiên cứu chuyên sâu có cấu trúc và mục đích rõ ràng, giúp học sinh chủ động tự học.

Học sinh học hỏi và khám phá những vấn đề mang tính toàn cầu thông qua các bài học Tìm hiểu và Nghiên cứu Chuyên sâu (UOI), mỗi bài học sẽ đưa ra một Ý tưởng trọng tâm phù hợp với một chủ đề liên môn cụ thể, từ đó giúp xác định các Nội dung nghiên cứu để đào sâu Ý tưởng trọng tâm. Chương trình Tìm hiểu và Nghiên cứu Chuyên sâu tại Tesla rất linh hoạt, các giáo viên có thể cùng nhau lên kế hoạch chỉnh sửa hoặc cải tiến chương trình để đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng học sinh, cũng như thích nghi với bối cảnh thế giới ngoài kia đang thay đổi từng ngày.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến