Tiểu học

Ở bậc tiểu học, chúng tôi chú trọng phát triển ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân. Thế giới của những học sinh tại độ tuổi này chính là dựa trên quốc tịch và thực tế, đặt biệt dựa trên Việt Nam và vì vậy chúng tôi xây dựng chương trình giảng dạy để phản ánh thực tế đó. Trẻ em xác định và học hỏi nhanh chóng với các ví dụ cụ thể, người dân Việt Nam, các tòa nhà và giao thông. Học trừu tượng là không khả thi và cũng không cần thiết trong giai đoạn này. Tuy nhiên, thế giới của khủng long, biển và anh hùng phát triển trong học sinh và là một nơi tuyệt vời để xây dựng việc học.

Vào những năm cuối của Tiểu học, chúng tôi hy vọng học sinh của mình sẽ trở thành những học sinh tự tin và tiên phong đạt được trong các giá trị cốt lõi mà chúng tôi đề ra. Chúng tôi đòi hỏi sự tôn trọng và khoan dung, nhưng chúng tôi cũng muốn những học sinh của mình cởi mở, có suy nghĩ, kỹ năng và hiểu biết.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sang học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved