Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Chúng tôi chia sẻ tin tức và cập nhật về cuộc sống của trường theo một số cách, bao gồm bản tin Tesla Talk trực tuyến cho các gia đình hiện tại sau khi kết thúc mỗi chủ điểm học tập, tin tức và sự kiện được đăng trên website, các kênh mạng xã hội của trường như Facebook và Instagram. Trường cũng có một loạt các ấn phẩm và báo cáo có sẵn cho cộng đồng rộng lớn. Chúng bao gồm Lưu bút hằng năm, Báo cáo Thường niên, Bản tóm tắt kết quả khác theo thời gian.

Cẩm Nang Chương Trình Giảng Dạy
Giới thiệu về Trường Tesla
Tiểu học
2022-2023
Trung học
2022-2023
Sổ Tay Phụ Huynh
Sổ tay Chương trình học Trực tuyến
Sổ tay Phụ huynh & Học sinh 2023 - 2024
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến