Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Chúng tôi chia sẻ thông tin về trường thông qua nhiều ấn phẩm như Giới thiệu về Trường Quốc tế Tesla, các Cẩm nang Chương trình Giảng dạy, Sổ tay hướng dẫn và Sách ảnh Thường niên.

Giới thiệu về Trường Quốc tế Tesla
Giới thiệu về Trường Quốc tế Tesla
Cẩm Nang Chương Trình Giảng Dạy
Mầm non
2023 - 2024
Tiểu học
2023 - 2024
Trung học
2023 - 2024
Sổ Tay Phụ Huynh
Sổ tay Chương trình học Trực tuyến
Sổ tay Phụ huynh & Học sinh 2023 - 2024
Sách ảnh thường niên
Sách ảnh thường niên 2020 - 2021
Sách ảnh thường niên 2021 - 2022
Sách ảnh thường niên 2022 - 2023
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến