Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Chúng tôi chia sẻ tin tức và cập nhật về cuộc sống của trường theo một số cách, bao gồm bản tin online Tesla Talk hai tuần một lần cho các gia đình hiện tại, tin tức và sự kiện được đăng trên website và các kênh mạng xã hội của trường như Facebook và Instagram. Trường cũng có một loạt các ấn phẩm và báo cáo có sẵn cho cộng đồng rộng lớn. Chúng bao gồm Yearbook hàng năm của trường, Báo cáo Thường niên, bản tóm tắt kết quả khác theo thời gian.

Cẩm Nang Chương Trình Giảng Dạy
Giới thiệu về Trường Tesla
Tiểu học
2022-2023
Trung học
2022-2023
Sổ Tay Phụ Huynh
Sổ tay Phụ huynh & Học sinh
Sổ tay Chương trình học Trực tuyến
Lưu Bút
YearBook 2021-2022
YearBook 2020-2021
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến