Mầm non

Ở lứa tuổi này, trẻ em luôn có những yêu cầu tự nhiên. Chúng ta đều hiếu rằng chúng đều có những tò mò theo bản năng và thích đặt câu hỏi, thử nghiệm, thử, mắc lỗi, cố gắng một lần nữa và cứ tiếp tục như thế.

Hứng khởi ở lứa tuổi này rất đa dạng và rộng rãi. Và chúng tôi thiết lập phương pháp dạy dựa trên tiền đề phát triển là những câu hỏi bẩm sinh mà trẻ đặt ra và cho phép chúng trở thành những học sinh mạnh mẽ cũng như khi chúng lớn lên.

Chương trình giảng dạy của chúng tôi là kỹ năng. Tất cả chúng ta đều cần kiến thức và cơ bản nhất là ngôn ngữ. Khả năng giao tiếp tạo ra những học sinh hiệu quả vì thế chúng tôi tạo ra các phương pháp học tập dựa trên các khối nền tảng quan trọng. Và phát triển ngôn ngữ của mẹ đẻ là rất quan trọng. Ngôn ngữ đầu tiên mạnh mẽ sẽ giúp học sinh trở thành những học viên xuất sắc trong ngôn ngữ thứ hai.

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sang học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved