Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Trung Học Cơ Sở (MYP)

Bên cạnh nền tảng kiến thức vẫn bao hàm chương trình Phổ thông Quốc gia, chương trình giảng dạy tại Tesla được bổ sung nhiều nội dung tiêu chuẩn quốc tế từ chương trình Tú tài Quốc tế (IB) và áp dụng Phương pháp Giảng dạy và Học tập MYP của IB.

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học cơ sở MYP (lớp 6 – lớp 10)

Môi trường học vẫn giữ được nét truyền thống như một số trường trung học khác, nhưng song song đó, học sinh có cơ hội phát triển trở thành những người có tư duy tự học, biết cách áp dụng kiến thức và kỹ năng trong những tình huống cần thiết. Mục tiêu là giúp phát triển Kỹ năng Tự quản lý, Giao tiếp, Nghiên cứu, Học thuật, Xã hội cần thiết để học sinh học tập tối ưu nhất. Điểm chung của Chương trình Trung học Cơ sở MYP chính là những nội dung về Bối cảnh Toàn cầu IB:

1. Bản sắc Cá nhân và các Mối quan hệ

2. Định hướng Không gian, Thời gian

3. Biểu hiện Văn hoá và Biểu hiện Cá nhân

4. Sự đổi mới Khoa học và Kỹ thuật

5. Toàn cầu hoá và Sự bền vững

6. Công bằng và Phát triển

Mỗi môn học đều liên kết chặt chẽ với các chủ đề này. Ngoài ra, chương trình Trung học Cơ sở (MYP) còn yêu cầu mỗi năm học phải có một bài học tích hợp toàn bộ các môn học, học sinh phải trình bày hiểu biết của mình bằng việc tổng hợp quan điểm từ các nhóm nội dung khác nhau.

Học sinh tiếp tục được học trong môi trường song ngữ và phần lớn các môn học được dạy bằng tiếng Anh để giúp các em chuẩn bị cho Chương trình Trung học phổ thông DP có độ khó cao. Khung chương trình MYP bao gồm tám nhóm môn học:

1. Tiếp thu ngôn ngữ (Tiếng Anh)

2. Ngôn ngữ và Văn học (Tiếng Việt)

3. Cá nhân và Xã hội

4. Khoa học

5. Toán

6. Nghệ thuật

7. Giáo dục thể chất và sức khỏe

8. Thiết kế

Tại Tesla, chương trình MYP có tối thiểu từ 54 đến 108 giờ dạy cho mỗi nhóm môn học để cung cấp nội dung đầy đủ nhất cho học sinh, và để đáp ứng yêu cầu của chương trình MOET các môn chính sẽ được dạy mỗi ngày trong suốt năm học.

Hai năm cuối của chương trình là lúc học sinh cùng nhau tham gia Dự án hợp tác cộng đồng, đồng thời cuối năm lớp 10 học sinh sẽ thực hiện một Dự án cá nhân cuối cùng, phản ánh toàn bộ quá trình học của mình.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến