Tích Hợp Công Nghệ - Trường Quốc Tế Tesla
Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Tích Hợp Công Nghệ

Trường Tesla định nghĩa việc tích hợp công nghệ vào giáo dục chính là sử dụng công nghệ để gia tăng trải nghiệm học tập cho học sinh. Việc ứng dụng công nghệ còn giúp xây dựng lộ trình học tập riêng biệt đáp ứng nhu cầu đặc thù của từng em học sinh, giúp phát triển tinh thần tự học trong môi trường lớp học chung.

Công nghệ khi được tích hợp vào chương trình giảng dạy còn giúp cách mạng hoá quy trình học tập. Ngày càng có nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng tích hợp công nghệ vào chương trình giảng dạy giúp cải thiện quy trình và kết quả học tập của học sinh. Giáo viên khi nhận thức được máy tính là công cụ giải quyết vấn đề sẽ đưa ra phương pháp học tập xây dựng khuyến khích học sinh tích lũy kiến thức từ kiến thức nền và phát triển nên những ý tưởng của riêng mình.

Công nghệ và truyền thông đa phương tiện tương tác là tiền đề cho việc học theo dự án, giúp học sinh tập trung trở thành nhà sáng tạo, nhà biên tập, nhà phê bình, song song với việc phát triển những kỹ năng tư duy phản biện.

Xuyên suốt bậc Mầm non và bậc Tiểu học nhỏ, Trường Tesla cung cấp thiết bị để học sinh và giáo viên phát triển và hỗ trợ việc học trong lớp. Bắt đầu từ bậc Tiểu học lớn (Lớp 3) và kéo dài cho đến khi tốt nghiệp bậc Trung học, học sinh sẽ tham gia chính sách Tự mang Thiết bị (BYOD) để đảm bảo mỗi học sinh đều có cơ hội công bằng để phát triển những kỹ năng quan trọng này.

Học sinh ngày nay sử dụng công nghệ đòi hỏi những kỹ năng của thế kỷ 21:

  • Trách nhiệm đối với bản thân và xã hội
  • Kỹ năng lên kế hoạch, tư duy phản biện, óc sáng tạo
  • Kỹ năng giao tiếp mạnh, dùng cho cả nhu cầu thuyết trình và giao tiếp với người khác
  • Hiểu biết xuyên văn hoá
  • Khả năng hình dung vấn đề và ra quyết định
  • Biết được thời điểm và cách thức sử dụng phương tiện, cũng như chọn lựa công cụ phù hợp nhất cho công việc.
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến