Giáo Dục Song Ngữ - Trường Quốc Tế Tesla
Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Giáo Dục Song Ngữ

Ngôn ngữ giảng dạy tại Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Tesla là Tiếng Anh và Tiếng Việt. Học sinh được tiếp cận với chương trình giảng dạy bằng cả hai ngôn ngữ. Trường Tesla cung cấp chương trình phát triển ngôn ngữ tích hợp.

Ở bậc Tiểu học, các em học sinh sẽ được tham gia môi trường song ngữ Anh – Việt ở những môn chính như Toán và Khoa học. Đối với các môn khác như Công nghệ, Nghệ thuật, Tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu (UOI) sẽ được giảng dạy bằng Tiếng Anh.

Ngôn ngữ dùng trong cộng đồng sẽ phát triển dần dần từ tiếng Việt sang Tiếng Anh khi học sinh phát triển nhận thức và có được các kỹ năng đọc viết phù hợp. Khi học sinh chuyển tiếp từ bậc Mầm non lên bậc Tiểu học, ngôn ngữ chung để giao tiếp xã hội sẽ chuyển sang Tiếng Anh để chuẩn bị cho chương trình MYP.

Bắt đầu từ các bé độ tuổi Mầm Non (EYs), tất cả học sinh sẽ được tiếp cận ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam trong khuôn khổ nội dung của chương trình vừa học vừa chơi đã được nghiên cứu dành cho các bé ở giai đoạn đầu PYP. Ở giai đoạn này, việc học ngôn ngữ tập trung phát triển bản sắc văn hóa, hiểu được ngôn ngữ là hình thức giao tiếp. Giáo viên chủ nhiệm sẽ giúp các em học sinh phát triển tốt Tiếng Việt,

Trong suốt giai đoạn Tiểu học (K-5), Tiếng Việt là ngôn ngữ giảng dạy chính được sử dụng cho Chương trình Quốc gia. Mục tiêu là phát triển giá trị và sự hiểu biết về nền văn hóa của nước nhà, và đưa ngôn ngữ Tiếng Việt trở thành ngôn ngữ giao tiếp. Những học sinh không phải người Việt Nam sẽ trải nghiệm mô hình hòa nhập thông qua các môn học nhân văn (ngôn ngữ, xã hội học) và mô hình song ngữ thông qua các môn học chính trong Chương trình Quốc gia (Toán, Khoa học, Mỹ thuật, và Công nghệ).

Đặc điểm chính của tiếng Anh được nghiên cứu dành cho chương trình Tiếng Anh học thuật (EAL) bao gồm:

  • Thu thập, tổ chức, phân tích, và phổ biến thông tin có liên quan đến học sinh để giám sát sự tiến bộ và nhắm đến nhu cầu của từng cá nhân học sinh.
  • Phương pháp hướng dẫn tích hợp ở cấp độ tiểu học (K-5):
    1. Mô hình giảng dạy song ngữ trong các môn học chính (Toán / Khoa học) giúp học sinh có trải nghiệm học tập đồng bộ bằng cả Tiếng Việt lẫn Tiếng Anh nhằm nâng cao hiểu biết theo ngữ cảnh của các em về các khái niệm;
    2. Các môn học khác (Nghệ thuật, Công nghệ, UOI) cung cấp các hướng dẫn bằng Tiếng Anh và sử dụng phương pháp chuyển ngữ giúp học sinh hiểu được khái niệm thông qua giao tiếp bằng tiếng mẹ đẻ nếu cần, nhưng yêu cầu các em phải thể hiện sự hiểu biết của mình bằng Tiếng Anh;
    3. Giáo viên EAL sẽ phối hợp giảng dạy với giáo viên chuyên về nội dung để phát triển phương pháp chuyển ngữ. Theo cách gọi truyền thống thì đây là mô hình push-in
    4. Các lớp học EAL riêng, hay còn gọi là mô hình pull-out, tập trung vào việc phát triển các kỹ năng nghe, đọc, viết cơ bản cần thiết để học sinh có thể thành công khi phải xử lý nội dung.

Định nghĩa thế nào về song ngữ?
Người có khả năng song ngữ là người sử dụng được 2 ngôn ngữ với độ lưu loát ngang nhau (Nghiên cứu năm 2021 chỉ ra rằng 43% dân số thế giới có khả năng song ngữ)

Mục tiêu của 1 trường Song ngữ?
Mục tiêu của chương trình giáo dục song ngữ là giúp người học Tiếng Anh thành thục các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết thông qua việc phát triển kỹ năng học thuật bằng cả 2 ngôn ngữ Tiếng Anh và Tiếng bản xứ.

Giáo dục song ngữ là gì và tầm quan trọng của giáo dục song ngữ?
Giáo dục song ngữ phát triển những kỹ năng tư duy quan trọng như óc sáng tạo, tư duy phản biện, logic, giải quyết vấn đề. Giáo dục song ngữ kích thích não bộ, buộc người học phải tìm cách diễn đạt hiệu quả những suy nghĩ của mình bằng từ vựng theo từng ngôn ngữ.

Khả năng song ngữ có quan trọng không?
Nghiên cứu chỉ ra rằng khả năng song ngữ mang đến nhiều lợi ích về mặt tư duy nhận thức. Theo nghiên cứu, việc nói một ngôn ngữ thứ hai đồng nghĩa với việc bạn có sự tập trung tốt hơn, khả năng đa nhiệm tốt hơn những người chỉ nói một ngôn ngữ. Điều này là do bạn phải liên tục chuyển đổi giữa hai ngôn ngữ.

Thế nào là một chương trình giáo dục song ngữ thành công?
Chương trình song ngữ thành công khi phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết của học sinh, giúp học sinh thành công trong học tập, nuôi dưỡng kỹ năng văn hóa xã hội. Cấp độ phát triển ngôn ngữ và kỹ năng đọc viết của từng ngôn ngữ sẽ tùy vào mục tiêu của chương trình.

Song ngữ có giúp bạn tìm việc dễ dàng hơn?
Nếu nhà tuyển dụng phải lựa chọn giữa hai ứng viên có kinh nghiệm và trình độ học vấn tương đương, thì khả năng cao là ứng viên nói được từ hai ngôn ngữ trở lên sẽ được chọn. Ngay từ bước đầu nộp CV thì khả năng song ngữ cũng giúp bạn để lại ấn tượng tốt hơn.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến