Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Thông tin Giáo dục

Tại Sao Chọn IB

Chương trình IB giúp học sinh có ưu thế đặc biệt nhờ xây dựng cho các em những kỹ năng tư duy phản biện, nuôi dưỡng niềm đam mê học tập và khả năng giải quyết những vấn đề phức tạp. Chương trình IB phát triển những học sinh góp phần xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn thông qua hiểu biết và tôn trọng đa văn hóa kết hợp với niềm đam mê học tập và sự xuất sắc.

Khám Phá Thêm
Các Chương Trình Tú Tài Quốc Tế IB

Chương trình Tú tài Quốc tế IB dành cho các em học sinh từ 3 tuổi đến 19 tuổi. Chương trình tạo động lực để học sinh học tập xuất sắc, khuyến khích các em phát triển bản thân và học thuật.

Khám Phá Thêm
Chất Lượng Giáo Dục IB

Để có thể giảng dạy một trong các Chương trình Tú tài Quốc tế (IB), trường học phải hoàn tất quy trình ủy quyền khắt khe. Khi đã được ủy quyền lần đầu tiên, trường sẽ trở thành Trường IB Thế giới.

Khám Phá Thêm
Hỏi Và Đáp Về IB

Các câu hỏi về chương trình IB và các khái niệm liên quan đến IB.

Khám Phá Thêm
Phụ Huynh Tìm Hiểu
Khám Phá Thêm
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến