Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

HỘI PHỤ HUYNH HỌC SINH (PTA)

Chúng tôi tập trung cao vào việc kết nối phụ huynh với cộng đồng nhà trường. Điều quan trọng nhất là phụ huynh và giáo viên thường xuyên liên lạc để đảm bảo sự tiến bộ và phát triển của học sinh. Nhà trường đánh giá cao sự tham dự và giúp đỡ của phụ huynh, đồng thời khuyến khích phụ huynh tham gia tích cực vào cộng đồng phụ huynh của nhà trường.

Hội Phụ Huynh Học Sinh

Năm học 2023 – 2024, Hội Phụ huynh Học sinh (PTA) sẽ được phụ huynh bầu vào đầu năm học. Nếu quý phụ huynh muốn tham gia là thành viên của PTA, quý vị có thể đề cử tên của mình trong Ngày bầu cử. Trở thành thành viên của PTA đòi hỏi rất nhiều sự cống hiến và cam kết, nhưng nó cũng cho phép phụ huynh trở thành một phần tích cực trong cộng đồng và giúp chúng tôi phát triển nhà trường.

Hội Đồng Học Sinh

Học sinh ở trường cần phải có tiếng nói, chính kiến và khả năng thảo luận, đưa ra ý kiến của bản thân. Mỗi lớp từ Tiểu học đến Trung học chọn một đại diện tham gia Hội đồng Học sinh. Nhóm học sinh này thường xuyên có cơ hội gặp gỡ với một thành viên trong đội ngũ giáo viên để thảo luận về những ý tưởng và quan điểm có thể làm cho trường học trở thành một môi trường tốt hơn và hạnh phúc hơn cho tất cả Học sinh.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến