Chất Lượng Giáo Dục IB - Trường Quốc Tế Tesla
Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Chất Lượng Giáo Dục IB

Để có thể giảng dạy một trong các Chương trình Tú tài Quốc tế (IB), trường học phải hoàn tất quy trình ủy quyền khắt khe.

Chương trình Tú tài Quốc tế IB đảm bảo chất lượng cho trường học

Khi đã được ủy quyền lần đầu tiên, trường sẽ trở thành Trường IB Thế giới. Sau khi đã được ủy quyền, cứ mỗi ba năm Tổ chức IB sẽ yêu cầu trường tiến hành quá trình tái ủy quyền nhằm đảm bảo trường vẫn giữ được chất lượng.

Trong quá trình phát triển và thay đổi, nhà trường luôn phải liên tục đáp ứng tất cả các chính sách, yêu cầu, quá trình giảng dạy theo tiêu chuẩn của Tổ chức IB. Tổ chức IB nỗ lực tiếp tục phát triển chương trình và các môn học phù hợp với yêu cầu của thế kỷ 21, nhằm đảm bảo học sinh luôn có cơ hội phát triển niềm đam mê của mình trong một thế giới đang thay đổi không ngừng.

Khác biệt giữa một trường IB mà một trường thông thường là gì?

Ngoài quy trình ủy quyền thì chỉ có IB mới yêu cầu học sinh phải tham gia chọn môn học cho Chương trình Văn bằng Tú tài Quốc (IB Diploma), đây là chương trình nhằm mục đích tốt nghiệp cho học sinh. IB có các môn học ở Cấp độ Cao (HL) và Cấp độ Chuẩn (SL). Ở một số trường trung học thì Cấp độ Cao của Chương trình IB được đánh giá là khó hơn Chương trình AP. Hầu hết các trường Đại học đều bổ sung tín chỉ cho bài thi IB Cấp độ Cao và bài thi AP.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến