Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Bản Tin Tesla

14 Th5, 2021
Trong vài tuần tới, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện một bài thuyết trình để…
7 Th5, 2021
Hôm nay là ngày cuối cùng học sinh có thể đến trường và gặp,..
29 Th4, 2021
Trong những năm qua, tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận...
24 Th4, 2021
“Tính tự chủ” là cốt lõi, tượng trưng cho PYP, và là nền tảng cho toàn bộ...
16 Th4, 2021
At Tesla, we embrace the idea that all students are developing multiple languages and utilize…
9 Th4, 2021
Students are encouraged to use both languages in their journey to discover new concepts and…
4 Th4, 2021
Tesla is in the process of a transition and it is important that we ensure…
26 Th3, 2021
Các nghiên cứu cho thấy tất cả học sinh – lớn hay nhỏ, giàu hay nghèo...
19 Th3, 2021
Tesla Admissions is now open, please apply to ensure that your place is secured early,…
12 Th3, 2021
To officially open our Learning Resources Centre, we will have our weeklong event entitled “Book…
5 Th3, 2021
What is happening to many systems worldwide – education like Tesla does not stand still….
26 Th2, 2021
I just wanted to take a few lines to explain what we know about the…
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến