Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số
Học sinh Tesla được tiếp cận sớm với công nghệ thông tin

Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Giáo dục trực tuyến tạo điều kiện cho học sinh phát triển các kỹ năng, sự tự tin và ý thức về bản thân.

Continue Reading Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số