Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin
Phụ Huynh Tìm Hiểu

Chương trình Quốc tế tích hợp IB tại Tesla

Tesla Education 7 Th6, 2021 11:24 sáng

Hệ thống Trường Tesla hiện là ứng viên của chương trình Tú tài Quốc tế IB bậc Tiểu học PYP (KG – lớp 5), Trung học MYP (lớp 6 – lớp 10) và Văn bằng Tú tài DP (lớp 11 – lớp 12). Tesla là trường duy nhất giảng dạy Tú tài Quốc tế IB tại quận Tân Bình.

Chương trình quốc tế tích hợp tại Trường quốc tế Tesla

Điểm nổi bật của Hệ thống Trường Tesla nằm ở Chương trình Quốc tế tích hợp, Tesla đã kết hợp những yêu cầu của Chương trình Phổ thông Quốc gia (NC) với các tiêu chuẩn khắt khe do Tổ chức IB đề ra. Đây là phương pháp dạy và học độc đáo, nội dung linh hoạt, nhằm đáp ứng các yêu cầu của giáo dục hiện đại.

Tesla lấy tiêu chuẩn của Chương trình Phổ thông Quốc gia làm nền tảng và tăng cường nhiều nội dung tiêu chuẩn quốc tế khác theo chương trình IB để định hướng “Nội dung” học sinh cần biết và sử dụng khung chương trình IB như cách thức giảng dạy và học tập, giúp các em nắm “Phương pháp” để thấu hiểu sâu sắc những khái niệm.

Việc học song ngữ tại Hệ thống Trường Tesla giúp học sinh phát triển đồng thời cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh với tốc độ tương đương. Các em sẽ có được nền tảng ngôn ngữ vững chắc và lợi thế hơn khi đăng ký vào các trường đại học cả trong và ngoài nước.

Ngoài các môn học truyền thống, chương trình còn bao gồm các môn đặc thù như Tìm hiểu và nghiên cứu chuyên sâu (Units Of Inquiry – UOI) ở bậc Tiểu học; Thiết kế và Công nghệ, Quản lý Kinh doanh, Giáo dục Thể chất và Sức khỏe, Lý thuyết Kiến thức (TOK), Bài luận Mở rộng (TEE), Sáng tạo – Hoạt động – Phục vụ (CAS),… ở bậc Trung học (chương trình Văn bằng Tú tài DP).

chương trình Tú tài Quốc tế IB tại trương quốc tế Tesla

LỘ TRÌNH HỌC TẬP CỦA HỌC SINH TESLA

Mầm non (18 tháng – 5 tuổi)

Tesla cung cấp chương trình giảng dạy tích hợp dựa trên các Tiêu chuẩn Quốc tế, bao gồm những môn học dạy bằng cả tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Phương pháp vừa chơi vừa học thông qua các dự án giúp học sinh dễ dàng chuyển tiếp sang Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) khi bước vào lớp Lá – lớp đầu tiên của chương trình PYP.

Tiểu học (KG – lớp 5)

Nền tảng của Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) là những yêu cầu từ chương trình Phổ thông Quốc gia kết hợp các môn học giảng dạy bằng tiếng Anh, được bổ sung từ Chương trình IB. Phát triển những tố chất của một người học tập suốt đời chính là mục tiêu cốt lõi của Chương trình Tiểu học PYP.

Trung học (lớp 6 – lớp 12)

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học cơ sở (MYP) kéo dài 5 năm (lớp 6 – lớp 10), Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Trung học phổ thông (DP) kéo dài 2 năm (lớp 11 & 12).

Chương trình giảng dạy tích hợp những yêu cầu từ chương trình Phổ thông Quốc gia với tiêu chuẩn quốc tế khắt khe để đảm bảo rằng tất cả học sinh đều có khả năng hoàn thành Chương trình DP 2 năm vô cùng cam go. Nền tảng của phương pháp học tập tiên tiến IB nằm ở triết lý hướng đến người học và phát triển nhận thức toàn diện.

Học sinh vẫn sẽ học song ngữ ở bậc Trung học cơ sở (MYP) nhưng cấp độ tiếng Anh sẽ tăng dần để chuẩn bị cho các em bước vào Chương trình Trung học phổ thông (DP) sử dụng tiếng Anh hoàn toàn.

Xem thêm Tesla Education’s Youtube channel

Tham khảo: Trường tiểu học quốc tế uy tín tốt nhất tại TP. HCM

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến