THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ TẠI TESLA
Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

THÔNG TIN CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ TẠI TESLA

Chương trình Tú tài Quốc tế IB dành cho các em học sinh từ 3 tuổi đến 19 tuổi. Chương trình tạo động lực để học sinh học tập xuất sắc, khuyến khích các em phát triển bản thân và học thuật.

Học sinh và chuyên gia giáo dục đẳng cấp thế giớiChương trình IB hỗ trợ nhà trường và các giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục chất lượng cao và khắt khe, cung cấp việc đào tạo chuyên môn nhằm cải thiện đội ngũ nhân sự giảng dạy và lãnh đạo.

Học sinh IB tại trường Đại học – Nghiên cứu từ các tổ chức hàng đầu đã chỉ ra rằng học sinh IB có khả năng thành công cao hơn bạn bè đồng trang lứa khi theo học lên cao.

Triển khai Chương trình IB – Tổ chức IB phối hợp chặt chẽ với các đại diện tại quận huyện, khu vực, quốc gia để triển khai Chương trình IB và các khóa Đào tạo chuyên môn trên toàn thế giới.

Về Chương trình tú tài quốc tế IB

Chương trình Tú tài Quốc tế IB bao gồm bốn chương trình giáo dục chất lượng cao cho các em học sinh từ 3 tuổi đến 19 tuổi. Chương trình Tiểu học PYP (3 – 10 tuôi). Chương trình Trung học cơ sở MYP (11 – 16 tuổi). Chương trình Trung học phổ thông DP (16 – 18 tuổi) và Chương trình Dạy nghề (16 – 19 tuổi). Chương trình IB tập trung nuôi dưỡng và xây dựng kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng tư duy phản biện, đồng thời khuyến khích tính đa dạng, tư duy quốc tế, sự xuất sắc, niềm đam mê tìm tòi nghiên cứu trong học tập.

Giáo dục IB giúp học sinh có những ưu thế đặc biệt khi bước vào thế giới mà việc đặt câu hỏi thích hợp cũng quan trọng như việc tìm câu trả lời.

Tổ chức IB có lịch sử hơn 50 năm và cộng đồng toàn cầu bao gồm những chuyên gia và điều phối viên giáo dục đẳng cấp thế giới tương tác với hơn 2 triệu học sinh tại hơn 6000 trường học ở 160 quốc gia.

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến