Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin
Sự kiện

TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?

Tesla Education 7 Th8, 2020 4:14 sáng

Ở bậc tiểu học, Tesla chú trọng phát triển ý thức mạnh mẽ hơn về bản thân cho học sinh. Các học sinh được xác định và học hỏi nhanh chóng và cụ thể từ chương trình TESLA++M sẽ tăng cường kiến thức, kỹ năng cho học sinh tập trung 6 lĩnh vực: Khoa học-Công nghệ, Tiếng Anh, Thể thao, Kỹ năng sống, Nghệ thuật tạo hình, Toán ứng dụng.

Đấu giá đất là buổi học giúp học sinh tư duy, tính toán, đàm phán và thảo luận để mua được lô đất mình thích nhất. Dựa trên tinh thần, cả nhóm cùng đưa ra giá và đội trưởng chốt giá. nhưng số tiền thừa còn đủ, để chọn mua nguyên liệu bán hàng cho buổi học tiếp theo.

Đấu giá đất tại Tesla như thế nào?

Chia thành 5 nhóm, tương đương mỗi đội 4-5 thành viên.

Số tiền tượng trưng: khoảng 80 tỷ để đấu giá.

Nội dung:

– Các nhóm đấu với nhau để mua được miếng đất đẹp, làm chỗ bán hàng cho buổi Tổng kết Term.

– Giáo viên bốc thăm ngẫu nhiên để chọn lô đất cho đấu giá.

– Đội nhóm nào ra giá cao hơn, được sở hữu miếng đất mình muốn.

– Sau khi mua được miếng đất, các đội sẽ được trao giấy chứng nhận sở hữu lô đất.

Từ kỹ năng làm việc đội nhóm, các học sinh cởi mở, giao tiếp hòa đồng cùng bạn bè, đồng thời nâng cao tính chủ động thảo luận và đàm phán cùng nhau. Bên cạnh, các học sinh luyện tập phương pháp tính toán nhanh và quản lý dòng tiền một cách hợp lý.

TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
TESLA++M – KỸ NĂNG SỐNG | HỌC SINH HỌC ĐƯỢC GÌ SAU BUỔI ĐẤU GIÁ ĐẤT?
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến