học sinh tiêu biểu

Học sinh Tesla được đánh giá theo 4 tiêu chí: Lĩnh hội kiến thức, Hiểu biết khái niệm, Trang bị kỹ năng học của IB và Phát triển các tố chất IB. Dựa trên ghi nhận của các giáo viên trong suốt quá trình học, giáo viên sẽ đánh giá và xếp loại học sinh theo các mức độ sau:

   • Xuất sắc
   • Vượt tiêu chí
   • Đạt tiêu chí
   • Cần cải thiện

Đối với việc phát triển các tố chất IB, việc đánh giá còn dựa trên mức độ phát triển của học sinh như:

   • Đánh giá cao
   • Trân trọng
   • Khen ngợi
   • Đang hình thành
   • Biểu đạt

10 tố chất của học sinh IB bao gồm:

   • Luôn tìm tòi học hỏi
   • Biết tư duy
   • Có nguyên tắc
   • Cân bằng
   • Có kiến thức
   • Có khả năng giao tiếp
   • Có tư duy cởi mở
   • Chấp nhận rủi ro
   • Biết suy nghĩ và tự đánh giá
   • Biết quan tâm

 Danh sách học sinh xuất sắc theo tiêu chí IB Năm học 2020-2021

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sàng học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved