học sinh tiêu biểu

TEAM A

Team A hay Lớp học nâng cao bao gồm 16 học sinh nổi trội, đại diện cho 6 nhóm môn học của chương trình TESLA++M. Để trở thành thành viên của TEAM A, các học sinh được phát hiện, theo dõi trong suốt quá trình học, tập trung vào các lĩnh vực: Khoa học công nghệ, Tiếng Anh, Thể thao, Kỹ năng sống, Nghệ thuật tạo hình & Kiến trúc, Toán.

Nhóm Technology:  – Vũ Cát Thiên An (Mailbox) – Trần Minh Khôi (2L)    
Nhóm English   – Watson Phạm An Maya (3A) –  Vũ Kiến Minh (Forest)    
Nhóm Sport – Đoàn Bảo Nam (1E)    
Nhóm Lifeskills – Vũ Hoàng Ngọc Duyên (Banana) – Kim Dahee (3A)    
Nhóm Art & Artchitecture – Trần Xuân Bảo Ly (1E)   – Lương Nhã Quân (Green) – Phan Ngọc Hân (Mailbox)
Nhóm Math   – Phạm Nhật Vũ (3A)   – Hồ Lê Thảo Nguyên (Kimchi) – Lê Đắc Gia Khang (Forest)
Nhóm Math   – Trương Đình Bảo Nghi (Telescope)    
Toàn diện:   Huỳnh Minh Đăng (2L)   Bùi Thảo Minh (Potato)    

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sang học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved