Tesla Talk | Trường Quốc Tế Tesla
Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Bản Tin Tesla

30 Th12, 2021
Chúng ta đang tiến gần đến thời điểm chuyển giao và kết thúc năm 2021, tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến toàn thể cộng đồng vì sự kiên trì, nhẫn nại, tận tâm...
29 Th11, 2021
Chúng ta đang tiến gần đến thời điểm chuyển giao và kết thúc năm 2021, tôi rất muốn nói lời cảm ơn đến toàn thể cộng đồng vì sự kiên trì, nhẫn nại, tận tâm...
29 Th10, 2021
Dự án kết thúc học phần một đã mang đến cho học sinh cơ hội để suy ngẫm và đánh giá lại hành trình học tập vừa qua.
30 Th9, 2021
Các giáo viên Tesla đã cố gắng để tạo nên một môi trường học trực…
27 Th8, 2021
Các giáo viên Tesla đã cố gắng để tạo nên một môi trường học trực…
4 Th6, 2021
Năm học 2020 – 2021 là một năm đầy thử thách với tất cả những…
21 Th5, 2021
Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP). Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ – 21/05/2021
14 Th5, 2021
Trong vài tuần tới, chúng tôi vẫn sẽ thực hiện một bài thuyết trình để…
7 Th5, 2021
Hôm nay là ngày cuối cùng học sinh có thể đến trường và gặp,..
29 Th4, 2021
Trong những năm qua, tôi đã có rất nhiều cuộc thảo luận...
24 Th4, 2021
“Tính tự chủ” là cốt lõi, tượng trưng cho PYP, và là nền tảng cho toàn bộ...
16 Th4, 2021
At Tesla, we embrace the idea that all students are developing multiple languages and utilize…
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến