Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin
Bản Tin Tesla

TESLA TALK TUẦN 23/04/2021

Tesla Education 24 Th4, 2021 10:00 sáng

Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ – 23/04/2021

“Tính tự chủ” là cốt lõi, tượng trưng cho PYP, và là nền tảng cho toàn bộ chương trình IB. Điều này đại diện cho ý tưởng trọng yếu là học sinh học tập tốt khi có cơ hội làm chủ quá trình học tập của chính mình. Mặc dù giáo viên vẫn là người điều hành, giảng dạy, và hướng dẫn, tuy nhiên tính tự chủ là bước chuyển đổi đáng kể từ phương pháp học tập truyền thống sang chú trọng nhiều hơn vào việc tự định hướng. Ngoài việc phát triển kiến thức và kỹ năng vốn có của chương trình, mục tiêu của tính tự chỉ là để phát triển phẩm chất lãnh đạo bằng cách mang đến cho các em cơ hội để được tham gia vào việc tự quyết định và khuyến khích sự hợp tác, làm việc theo nhóm.

Phát triển tính tự chủ yêu cầu các lớp học tập trung vào người học khi các học sinh được cần tham gia và phản ánh toàn bộ quá trình học của các em. Ngoài việc học sinh cần làm việc với giáo viên để đặt ra mục tiêu cho chính mình và lựa chọn các hoạt động phù hợp, các em còn được yêu cầu phản ánh lại toàn bộ quá trình học tập. Không chỉ là “Những gì học sinh đã học?”, mà còn là “học sinh đã học như thế nào?” và “Học sinh có hoàn thành được mục tiêu đã đặt ra không?” Mặc dù học sinh vẫn tham gia vào các hoạt động học tập truyền thống một cách hiệu quả và phải nộp bài đánh giá về nội dung và khái niệm vốn có đối với các mục tiêu học tập đã xác định, các em cũng được yêu cầu trở thành một phần của toàn thể cộng đồng học tập, nơi mọi học sinh đều phải có đóng góp.

Tuần tới, các em học sinh lớp ba sẽ tiến hành thử nghiệm tên lửa. Học sinh chọn 2 mô hình khác nhau để thử nghiệm, sau đó các em phân tích kết quả và đi đến kết luận mô hình nào hoạt động tốt hơn. Thay vì chỉ để giáo viên chỉ định việc thí nghiệm, các học sinh cũng đã tham gia và mong muốn được thực hành trên công trình thiết kế mà các em đã thực hiện trong suốt cả năm. Một ví dụ khác ở các lớp trung học mà Tesla dự định thực hiện đó là là Model United Nations (MUN). Thay vì nghiên cứu sự tương tác của các chính phủ hoặc chính sách công, học sinh hợp tác với nhau để giải quyết các vấn đề và thách thức trong thế giới thực tại một cuộc họp giả của Liên hợp quốc.

Học sinh học tập nhiều hơn và hoạt động tốt hơn khi được giáo dục một các phù hợp, có ý nghĩa và tính tự chủ cung cấp cho các em cơ hội để làm được điều đó.

Xin cảm ơn,

Tim Vanderpool
Giám đốc Học thuật

Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến