Tesla Talk Tuần 04/06/2021

Năm học 2020 - 2021 là một năm đầy thử thách với tất cả những thay đổi đáng kinh ngạc, mọi người đều rất nỗ lực và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc đồng thời tiếp tục tập trung vào việc tạo ra trải nghiệm học tập tốt nhất cho học sinh của chúng tôi.

Continue Reading Tesla Talk Tuần 04/06/2021

Tesla Talk Tuần 21/05/2021

Chương trình Tú tài Quốc tế bậc Tiểu học (PYP) mang đến khung chương trình về “Cách thức” học sinh sẽ học. Mục tiêu là phát triển các tố chất của một người đam mê học tập suốt đời.

Continue Reading Tesla Talk Tuần 21/05/2021

Tesla Talk Tuần 14/05/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 14/05/2021 Tuần này…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 14/05/2021

Tesla Talk Tuần 07/05/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 07/05/2021 Hôm nay…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 07/05/2021

Tesla Talk Tuần 29/04/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 29/04/2021 Trong những…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 29/04/2021

Tesla Talk Tuần 23/04/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 23/04/2021 “Tính tự…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 23/04/2021

Tesla Talk Tuần 16/04/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 16/04/2021 Tuần trước…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 16/04/2021

Tesla Talk Tuần 09/04/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 09/04/2021 Song ngữ…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 09/04/2021

Tesla Talk Tuần 02/04/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Tim Vanderpool Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 02/04/2021 Xin chào…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 02/04/2021

Tesla Talk Tuần 26/03/2021

Mầm non Tiểu học Giáo viên ĐĂNG KÝ TƯ VẤN iBROCHURE Robin Klymow Giám đốc Học thuật Bản tin TESLA dành cho Phụ Huynh/Người Giám Hộ - 26/03/2021 Các nghiên…

Continue Reading Tesla Talk Tuần 26/03/2021