Open
View
Scroll
Close
Home
View
more
Call
Message

News & Events

14 Aug, 2021
“THỬ THÁCH 15 NGÀY VẬN ĐỘNG” cùng Hệ thống Trường Tesla là chương trình cực kỳ thú vị dành riêng cho trẻ Mầm non và ba mẹ trong khoảng thời gian giãn cách xã hội.
17 Jul, 2021
TESLA knows that students’ imaginations have no limits. And it will be...
13 May, 2021
Cái đích của 12 năm học tập suy cho cùng cũng là để chuẩn bị cho các con bước vào ngưỡng cửa Đại học. Là một phụ huynh, bạn đã suy nghĩ về thời điểm phù hợp để bắt đầu hoạch định cho cột mốc quan trọng đó chưa? Tesla trân trọng kính mời Quý Phụ huynh tham gia trò chuyện trực tuyến cùng các chuyên gia với chủ đề “KHÔNG BAO GIỜ LÀ QUÁ SỚM ĐỂ CHUẨN BỊ CHO TRẺ VÀO ĐẠI HỌC”.
9 Apr, 2021
AI and Robotics are subjects being implemented at Tesla with themes related to 4.0 life, helping students easily acquire knowledge, develop thinking, proactively explore to master technology.
7 Apr, 2021
Tesla Education Group organizes the International Baccalaureate Award for PYP Primary and MYP High School students; At the same time, it officially announced that the school was an IB candidate.
15 Mar, 2021
Weekends are family time. Your holidays will be even more meaningful...
24 Dec, 2020
In the exciting atmosphere of the year-end festive season, Tesla School...
1 Dec, 2020
EARLY YEARS PRIMARY TEACHER INQUIRY iBROCHURE Tesla Education Group is currently a candidate for the...
25 Aug, 2020
EARLY YEARS PRIMARY TEACHER INQUIRY iBROCHURE In the afternoon of August 28, 2020, Tesla held...
19 Aug, 2020
EARLY YEARS PRIMARY TEACHER INQUIRY iBROCHURE Basketball is one of the physical education lessons which...
15 Aug, 2020
EARLY YEARS PRIMARY TEACHER INQUIRY iBROCHURE AI – Robotics workshop with Vina Robots took place...
14 Aug, 2020
EARLY YEARS PRIMARY TEACHER INQUIRY iBROCHURE Tesla has created a funny and meaningful playground for...
Book A Tour Virtual Tour