Trung học

Tesla đã đưa ra quyết định phát triển tầm nhìn và sứ mệnh bằng cách phát triển Phương pháp tiếp cận, nghiên cứu dự án thông qua trường trung học của mình.

Phương pháp học tập này tại trường của chúng tôi chính là sự chuyển đổi vượt bật cho các học sinh, thông qua Chương trình của Bộ GD & ĐT và Phương pháp tiếp cận, nghiên cứu dự án. Sự kết hợp này tạo ra các cơ hội để tiếp tục gắn kết văn hóa và lịch sử của Việt Nam. Một lần nữa, điều này chính là Nhiệm vụ của chúng tôi. Học sinh Trung học tại TESLA sử dụng các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đồng thời sẽ được cùng truyền đạt các khía cạnh sau:

  • Bối cảnh toàn cầu
  • Bản sắc & Mối quan hệ
  • Định hướng trong không gian và thời gian
  • Biểu hiện cá nhân & văn hóa
  • Đổi mới khoa học & kỹ thuật
  • Toàn cầu hóa và bền vững
  • Công bằng & Phát triển

Hơn nữa, chúng tôi nhấn mạnh – kỹ năng tư duy và nghiên cứu thông qua giao tiếp và quản lý bản thân.

Các môn học trong Chương trình Trung học tại Tesla

  1. NGÔN NGỮ VÀ VĂN HỌC (tiếng Việt)
  2. TIẾNG ANH THUẬT
  3. TOÁN
  4. NGHIÊN CỨU XÃ HỘI
  5. KHOA HỌC
  6. MỸ THUẬT (Hình ảnh, kịch, âm nhạc)
  7. THIẾT KẾ VÀ CÔNG NGHỆ
  8. GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ SỨC KHỎE

Tesla trở thành một hệ thống trường song ngữ hiện đại, hàng đầu Việt Nam đào tạo ra những công dân toàn cầu yêu thích và đam mê khoa học công nghệ, sẵn sang học tập vì sự tiến bộ xã hội, có khả năng lãnh đạo và tiên phong.

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Tesla Education is committed to safeguarding and promoting the welfare of our students, and expects all employees, visitors and applicants to share this commitment. We follow safe recruitment practices that are aligned to the recommendations of the International Task Force on Child Protection. We have very high standards of recruiting practices with specific attention to safeguarding children. All appointments are subject to an interview, identity checks, criminal record checks, and successful references. All visitors to the campus are also expected to abide by our safeguarding practices.

Copyright © 2020 - TESLA Education Group. All rights reserved