Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Công Nghệ Giảng Dạy

Tại Tesla, tích hợp công nghệ là khía cạnh quan trọng trong tầm nhìn của nhà trường nhằm giúp học sinh có thể đối mặt với những thách thức, định hướng tương lai, và thành công trong một thế giới thay đổi nhanh chóng. Chúng tôi tin rằng việc tích hợp công nghệ vào chương trình học của nhà trường sẽ là bàn đạp để nâng cao thành tích, cải thiện quá trình học tập của học sinh, và cũng tạo ra các lộ trình giảng dạy khác biệt để đáp ứng các nhu cầu riêng của mỗi học sinh trong cộng đồng học tập rộng lớn.

 

Mục tiêu của chúng tôi là tận dụng công nghệ như một nguồn lực và công cụ để giải quyết vấn đề dựa trên các nghiên cứu hiện đại nhằm củng cố các chiến lược giảng dạy truyền thống hiệu quả. Các giáo viên của nhà trường cố gắng tạo ra các hoạt động tương tác, cá nhân và hợp tác, yêu cầu học sinh có thể khám phá, phân tích và đưa ra quyết định sáng suốt về việc truyền đạt hiểu biết của các em trên các nền tảng kỹ thuật số thích hợp.

Công nghệ và đa phương tiện tương tác là nền tảng cho phương pháp học tập theo dự án và các chủ đề liên môn của nhà trường, phù hợp với ưu tiên của chúng tôi về giảng dạy và môi trường học tập được đưa ra trong Phương pháp học tập (ATL) tại Tesla. Chúng tôi tập trung vào sự tương tác và mang đến cho học sinh cơ hội trở thành người sáng tạo, nhà phê bình và tự định hướng quá trình học tập của chính mình.

Ngoài những lợi ích mà công nghệ mang lại trong việc nâng cao và tăng cường chương trình giảng dạy về mặt lý thuyết và kiến thức, công nghệ còn giúp cho học sinh phát triển các kỹ năng cụ thể cần thiết trong cộng đồng toàn cầu thế kỷ 21:

  • Trách nhiệm đối với bản thân và xã hội
  • Kỹ năng lên kế hoạch, tư duy phản biện, khả năng sáng tạo
  • Kỹ năng giao tiếp mạnh mẽ trong tương tác với người khác và thuyết trình
  • Khả năng hiểu biết đa văn hóa
  • Khả năng hình dung vấn đề và đưa ra quyết định
  • Hiểu biết cách thức và thời điểm sử dụng công nghệ và chọn công cụ thích hợp nhất cho yêu cầu

Để thực hiện những yêu cầu và cam kết đã đặt ra trong việc tích hợp công nghệ, học sinh ở các lớp tiểu học nhỏ (KG – Lớp 2) được cung cấp Máy tính bảng trong lớp học và bắt đầu từ Lớp 3, Tesla đã bắt đầu đề ra chính sách Tự đem thiết bị học tập (BYOD). Để học sinh phát triển các kỹ năng cần thiết nhằm ứng dụng công nghệ trong suốt chương trình học, các em cũng tham gia các khóa học Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT). Các khóa học này cũng cung cấp một chương trình công dân kỹ thuật số toàn diện cũng như giới thiệu về khoa học máy tính và mã hóa.

Ngoài ra, giáo viên sử dụng hệ thống quản lý học tập (LMS) để tăng cường việc giao tiếp giữa phụ huynh và giáo viên, hỗ trợ cho quá trình học tập của học sinh trở nên dễ dàng và rõ ràng hơn. Học sinh tiểu học ở các lớp nhỏ hơn sẽ tương tác thông qua SeeSaw trong khi các lớp lớn hơn sẽ sử dụng Google Classroom nhằm giúp phụ huynh theo dõi những kỳ vọng và yêu cầu mà học sinh phải thực hiện hàng tuần và đồng thời cho phép học sinh trở nên linh hoạt hơn trong việc thể hiện sự hiểu biết của mình.
Các hệ thống quản lý học tập này được liên kết trực tiếp với các chương trình hỗ trợ trực tuyến khác như:

  • Các tài khoản Raz-kids
  • Learning A-Z
  • IXL / MyiMath
  • Mystery Science
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến