Tesla Talk Tuần 27/08/2021

Các giáo viên Tesla đã cố gắng để tạo nên một môi trường học trực tuyến với những thách thức cần thiết để các em có cơ hội để tìm hiểu, khám phá và thể hiện sự hiểu biết.

Continue Reading Tesla Talk Tuần 27/08/2021
Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số
Học sinh Tesla được tiếp cận sớm với công nghệ thông tin

Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Giáo dục trực tuyến tạo điều kiện cho học sinh phát triển các kỹ năng, sự tự tin và ý thức về bản thân.

Continue Reading Trường Tesla và giáo dục trực tuyến trong thời đại công nghệ số

Xu hướng giáo dục và chương trình tích hợp ở thế kỷ 21 là gì? Tại sao đây là lựa chọn tốt nhất?

Hệ thống Trường Tesla cung cấp Chương trình giảng dạy tích hợp và áp dụng ba nguyên tắc rất quan trọng cho toàn bộ việc lập kế hoạch bài giảng và xây dựng bài học cho học sinh.

Continue Reading Xu hướng giáo dục và chương trình tích hợp ở thế kỷ 21 là gì? Tại sao đây là lựa chọn tốt nhất?