Tesla Talk Tháng 11/2021

Trong buổi thảo luận và trò chuyện với Phụ huynh gần đây, tôi đã có thêm lý do để viết về chủ đề đang rất được quan tâm là “làm việc nhóm”.

Continue Reading Tesla Talk Tháng 11/2021

“Chúng ta là ai” – Chủ đề liên môn của Bài học Tìm hiểu & Nghiên cứu chuyên sâu ở học phần 1

Kết thúc học phần 1 của năm học 2021 - 2022, các em đã hoàn thành chủ đề liên môn đầu tiên mang tên “Chúng ta là ai”.

Continue Reading “Chúng ta là ai” – Chủ đề liên môn của Bài học Tìm hiểu & Nghiên cứu chuyên sâu ở học phần 1

Tesla Talk Tháng 9/2021

Các giáo viên Tesla đã cố gắng để tạo nên một môi trường học trực tuyến với những thách thức cần thiết để các em có cơ hội để tìm hiểu, khám phá và thể hiện sự hiểu biết.

Continue Reading Tesla Talk Tháng 9/2021