테슬라를 선택해야 하는 이유는 무엇인가

상담 신청

배움의 길

최대 20억 VND의
학비 절감 프로그램

등록금의 최대
100% 장학금

입시료
100% 무료

등록금
50% 할인

상담 신청

 • Tan Binh 군에서 유일한 통합 IB 국제 프로그램 학교입니다.
 • 학습 환경은 현대적입니다.
 • 교사들은 전문적일 뿐만 아니라 IB 프로그램을 가르친 경험도 있습니다.
 • 학생들은 과학, 기술, 디자인 및 언어에 대해 조기에 접근할 수 있습니다.
 • 영어 와베트이중언어능력을 개발합니다.
 • 졸업생은 IB 디플로마 또는 국립 고등학교 졸업증명서를 받을 수 있습니다.
 • 학생들은 세계의 명문대에 입학할 수 있는 높은 경쟁력을 가지고 있습니다.
 • 학생들이 전 세계 문화에 통합할 수 있도록 전반적인 지식, 정신 및 감정을 개발합니다.

TESLA를 선택해야 하는 이유는 무엇인가

상담 신청

 • 국가 교육 프로그램 및 IB디플로마 프로그램을 능숙하게 결합합니다
 • 학생들에게 문화적, 언어적 배경을 구축하는 데 중점을 둡니다
 • 많은 분야에서의 실제 경험은 학생들이 잠재력을 발휘하는 데 도움이 됩니다
 • 학생들은 학제간 수업 및 교수법을 통해 글로벌 사고 및 사회적 기술을 개발합니다
 • 끊임없이 변화하는 세상에서 성공하기 위해 도전을 극복하는 용기를 키웁니다
 • 학생들은 국제 시민이 되고 국가 정체성을 유지합니다

IB디플로마 프로그램의 장점

Tan Binh군에서 PYP 초등학교와 MYP 고등학교를 통합하는 IB 국제 학사 프로그램

배움의 길

학생 부모의 평가

학생 부모의 평가

자세한 내용 및 혜택에 대한 상담을 신청해 주시기 바랍니다

지금 바로 상담

 TESLA 국제 학사학위 프로그램의 학생들의 특성

항상 배울 지식을 찾고 있습니다

균형적

사고력이 있습니다

열린 마음을 가집니다

돌보고 공유하는 방법을 알고 있습니다

위험을 받아들입니다

스스로 생각하고 평가할 수 있는 능력이 있습니다

원칙이 있습니다

커뮤니케이션 능력이 있습니다

지식이 풍부합니다

Tan Binh군의 Tesla

Ho Chi Minh시, Tan Binh군, 13동, Hoang Hoa Tham길, 171B
Tesla Education Group

Phu Nhuan군의 Tesla

Ho Chi Minh시, Phu Nhuan군, 9동, Pho Quang길, 119, Golden Mansion

Website: https://tesla.edu.vn/

Fanpage: Teslaedugroup

Email: admission@tesla.edu.vn

Đăng kí ngay 

để hưởng ưu đãi hấp dẫn

Tặng gói sinh trắc vân tay định hướng bản thân trị giá

3.500.000 vnđ

Tặng voucher lên đến

1500 Euro

Tặng vé máy bay 1 chiều trị giá

1000 Euro ( tùy chương trình )

ĐĂNG KÍ NGAY HÔM NAY
ĐỂ NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ!

TƯ VẤN NGAY

Ngày
Giờ
Phút
Giây
00
00
00
00
Thời gian ưu đãi còn lại

Tại sao chọn Tesla

Lộ trình học tập

Điều kiện học bổng 

Đăng ký nhận ưu đãi

Luôn luôn tìm tòi học hỏi 

Chúng tôi nuôi dưỡng sự tò mò, phát triển kỹ năng tìm hiểu và nghiên cứu. Chúng tôi biết cách học một cách độc lập và chia sẻ kiến thức với những người khác. Chúng tôi học với sự nhiệt tình và duy trì sự yêu thích đối với việc học trong suốt cuộc đời.

Tiêu đề lớn cho nội dung

Trong các chiến dịch quảng cáo phục vụ marketing, Landing Page là một trang web đơn độc lập khác với website chính của bạn, với nội dung được thiết kế để phục vụ một mục tiêu duy nhất!

Không ngừng nâng cao kiến thức 

Chúng tôi phát triển và sử dụng những hiểu biết về khái niệm, khám phá kiến thức dựa trên một loạt các quy luật. Chúng tôi tham gia thảo luận các vấn đề và ý tưởng có ý nghĩa địa phương và toàn cầu.

Luôn tư duy suy nghĩ 

Chúng tôi sử dụng các kỹ năng về tư duy phản biện và sáng tạo để phân tích và thực hiện hành động có trách nhiệm về những vấn đề phức tạp. Chúng tôi chủ động đưa ra các quyết định hợp lý, có đạo đức.

Có kỹ năng giao tiếp


Chúng tôi thể hiện bản thân một cách tự tin và sáng tạo bằng nhiều ngôn ngữ và nhiều cách khác nhau. Chúng tôi cộng tác có hiệu quả, lắng nghe quan điểm của các cá nhân và cộng đồng.

Có nguyên tắc 

Chúng tôi hành động với sự chính trực và trung thực, với ý thức mạnh mẽ về công bằng và công lý, với sự tôn trọng nhân phẩm và quyền của mọi người ở mọi nơi. Chúng tôi chịu trách nhiệm cho hành động của mình và của mọi người trong cộng đồng.

Có tư tưởng cởi mởChúng tôi đánh giá rất cao văn hóa và lịch sử của bản thân, cũng như các giá trị và truyền thống của những người khác. Chúng tôi tìm kiếm và đánh giá một loạt các quan điểm, sẵn sàng học hỏi từ những kinh nghiệm.

Biết quan tâm đến
người khác


Chúng tôi thể hiện sự đồng cảm và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi cam kết phục vụ và hành động để tạo ra sự khác biệt tích cực trong cuộc sống của người khác và trong thế giới xung quanh.

Dám phiêu lưu 

Chúng tôi tiếp cận sự rủi ro với quyết tâm và sự tính toán trước; chúng tôi làm việc độc lập và hợp tác để khám phá những ý tưởng mới và chiến lược sáng tạo. Chúng tôi tháo vát và kiên cường trước thách thức và thay đổi.

Luôn tạo cân bằng
trong cuộc sống


Chúng tôi hiểu tầm quan trọng của việc cân bằng các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống - trí tuệ, thể chất và tình cảm - để đạt được hạnh phúc cho bản thân và người khác. Chúng tôi nhận ra sự phụ thuộc lẫn nhau của chúng tôi với những người khác và với thế giới xung quanh.

Biết đánh giá 

Chúng tôi suy nghĩ một cách thấu đáo về thế giới cũng như những ý tưởng và kinh nghiệm của chính mình. Chúng tôi làm việc để hiểu điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, hỗ trợ việc học và phát triển cá nhân.