Mở
Xem Thêm
Thanh Cuộn
Đóng
Trang Chủ
Xem
thêm
Gọi
Nhắn Tin

Khám phá Thông tin Giáo dục

Chương trình tú tài quốc tế IB

Chương trình Tú tài Quốc tế IB dành cho các em học sinh từ 3 tuổi đến 19 tuổi. Chương trình tạo động lực để học sinh học tập xuất sắc, khuyến khích các em phát triển bản thân và học thuật.

Học sinh và chuyên gia giáo dục đẳng cấp thế giới – Chương trình IB hỗ trợ nhà trường và các giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục chất lượng cao và khắt khe, cung cấp việc đào tạo chuyên môn nhằm cải thiện đội ngũ nhân sự giảng dạy và lãnh đạo.

Khám Phá Thêm
Chất lượng chương trình tú tài quốc tế IB

Học sinh và chuyên gia giáo dục đẳng cấp thế giới – Chương trình IB hỗ trợ nhà trường và các giáo viên giảng dạy chương trình giáo dục chất lượng cao và khắt khe, cung cấp việc đào tạo chuyên môn nhằm cải thiện đội ngũ nhân sự giảng dạy và lãnh đạo.

Khám Phá Thêm
Lợi ích của giáo dục tú tài quốc tế

Học sinh Tú tài Quốc tế IB phát triển được những tố chất mạnh mẽ về văn hóa, xã hội và học tập. Các em cũng có xu hướng học tập xuất sắc – thường tốt hơn học sinh theo chương trình quốc gia. Nghiên cứu đã chỉ ra những lợi ích của Chương trình IB.

Khám Phá Thêm
Câu hỏi thường gặp về IB

Nơi trả lời các câu hỏi về chương trình IB và các khái niệm liên quan đến IB.

Khám Phá Thêm
Phụ Huynh Tìm Hiểu

Học sinh Tú tài Quốc tế IB phát triển được những tố chất mạnh mẽ về văn hóa, xã hội và học tập. Các em cũng có xu hướng học tập xuất sắc – thường tốt hơn học sinh theo chương trình quốc gia.

Khám Phá Thêm
Đăng Ký
Tham Quan
Tham Quan
Trực Tuyến